/ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

W związku z akcją strajkową nauczycieli 10, 11 i 12 kwietnia nie będą prowadzone zajęcia (z wyjątkiem nauki jazdy ciągnikiem).

W razie jakichkolwiek zmian otrzymacie Państwo odrębną informację.


W związku z akcją strajkową nauczycieli od 8 kwietnia 2019r. do odwołania nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne.

Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla uczniów odbywają się w gabinecie przedsiębiorczości od godziny 8.00 do 15.00.


Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie informuje, że od poniedziałku 08.04.2019r. do odwołania w związku z planowaną akcją strajkową nauczycieli mogą wystąpić duże zmiany w planie realizowanych zajęć albo zaistnieje konieczność odwołania zajęć w danym dniu.

Wobec powyższych może także ulec zmiana organizacji pracy internatu szkoły.

Szkoła zapewnia uczniom opiekę na czas zajęć wynikających z planu zajęć dydaktycznych.

Proszę uczniów i rodziców/prawnych opiekunów o codzienne zapoznawanie się z informacjami przesyłanymi przez komunikator w e-dzienniku..


Słuchacze Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego RL.03. i R.06, którzy w semestrze II mają obowiązek realizacji praktyki zawodowej (2 tygodnie - 80 godzin) proszeni są o odbiór umów w sekretariacie szkoły do dnia 29.03.2019.

Przypominam, że rozliczenie dokumentów po zrealizowanej praktyce zawodowej (zaświadczenie o odbyciu praktyki z oceną) musi nastąpić do dnia 08.05.2019.Strona w przebudowie. Przepraszamy.


Zajęcia praktyczne z produkcji zwierzęcej w sobotę 08.12.2018 odbędą się w Gospodarstwie Podolin, Rościszów 103, 58-250 Pieszyce. Zbiórka do godz. 9.00 przed szkołą. Jeśli ktoś ma bliżej do Pieszyc może dojechać indywidualnie. W razie pytań proszę o kontakt z Panią Joanną Niebieszczańską tel. 692 02 18 57


Zajęcia praktyczne z produkcji zwierzęcej w dniu 1.12.2018r. odbędą się w Stadzie Ogierów „Książ”. Zbiórka o godz.9.00 przy kasie głównej SOK. W razie problemów proszę o kontakt z Joanną Niebieszczańską. Tel: 692 021 857


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2008/2019 odbędzie się w poniedziałek 3 września o godz.9.00.

rok szkolny 2017/2018
rok szkolny 2016/2017
rok szkolny 2015/2016
rok szkolny 2014/2015
rok szkolny 2013/2014
rok szkolny 2012/2013
Organ prowadzący
Szkoła prowadzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Erasmus+

Partner szkoły

Ważne linki