Imię i nazwisko Nauczane przedmioty
Małgorzata Bednarska przedmioty z zakresu ekonomii
Halina Bilicka-Kowaluk wychowawca internatu
Maria Czechlik przedmioty z zakresu gastronomii, żywienia, architektury krajobrazu
Karolina Czaplińska j. angielski, przedmioty z zakresu rolnictwa
Szymon Gumny fizyka,matematyka, informatyka
Joanna Hodel przedmioty z zakresu hodowli koni, rolnictwa
Krzysztof Hodel przedmioty z zakresu rolnictwa, mechanizacji rolnictwa
Luiza Kępińska chemia, bibliotekarz, wicedyrektor ds. pedagogicznych
Natalia Kinast przedmioty z zakresu ekonomii, gastronomii, żywienia
Monika Kołakowska biologia, przedmioty z zakresu architektury krajobrazu, kierownik praktycznej nauki zawodu
Dorota Koczut j. niemiecki
Bogumiła Kosut biologia, przedmioty z zakresu gastronomii, żywienia
Brygida Kowalczyk przedmioty z zakresu gastronomii, żywienia
Wiesława Krzemińska przedmioty z zakresu ekonomii
Magdalena Kuklińska język angielski, bibliotekarz
Hanna Lisowska matematyka
Joanna Miłobóg język polski, dyrektor
Maciej Mazurek przedmioty z zakresu rolnictwa
Ewa Mizerska j. polski, pedagog
Joanna Niebieszczańska przedmioty z zakresu rolnictwa, hodowli koni
ks. Mateusz Pawlica religia
Jolanta Pinczakowska przedmioty z zakresu ekonomii, gastronomii, żywienia
Elwira Podhalicz przedmioty z zakresu ekonomii
Marta Podrzycka wychowanie do życia w rodzinie, psycholog
Tomasz Podrzycki wychowanie fizyczne
Laura Potarzycka przedmioty z zakresu rolnictwa, mechanizacji rolnictwa
Aleksander Rak przedmioty z zakresu ekonomii, mechanizacji rolnictwa, przepisy ruchu drogowego, nauka jazdy ciągnikiem
Małgorzata Rasała geografia
Ryszard Skotnicki j. angielski
Agnieszka Stelmach historia, wiedza o społeczeństwie
Radosław Światowy wychowawca internatu
Marcin Wójciak wychowanie fizyczne
Agata Wójcik j. polski
Grzegorz Wójtowicz przedmioty z zakresu mechanizacji rolnictwa, przepisy ruchu drogowego, nauka jazdy ciągnikiem
Organ prowadzący
Szkoła prowadzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Erasmus+

Ważne linki