Jest to nowy projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej, który w roku szkolny 2018/2019 realizowany jest w 47 Zespołach Szkół Rolniczych w całej Polsce, w których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem przedsięwzięcia jest promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży i zachęcenie ich do bliższego zapoznania się z zagadnieniami ekonomicznymi

Projekt realizowany jest w szkole od września 2018 roku i potrwa do czerwca 2019. W projekcie uczestniczy grupa 30 uczniów z klas I i II, która została zrekrutowana do projektu na zespole wychowawczo – profilaktycznym przez dyrektora szkoły przy udziale wychowawców klas i szkolnego koordynatora.

Priorytetowe zadania w zakresie realizacji projektu dotyczą rozbudzania postaw i zachowań przedsiębiorczych, planowania działalności gospodarczej oraz kształtowania umiejętności w zakresie pozyskiwania funduszy na działalność gospodarczą. Poprzez realizację projektu w formie cyklu zajęć warsztatowych uczniowie nabędą umiejętności funkcjonowania w rzeczywistości gospodarki rynkowej i planowania własnej kariery zawodowej.

Projekt przewiduje 2 etapy. I etap obejmuje cykl 24 godzin warsztatów dotyczących gospodarowania, funkcjonowania gospodarki rynkowych, funkcji i cech pieniądza, oszczędzania i inwestowania, postawy przedsiębiorczej, a także skutecznego poruszania się po rynku pracy. Etap ten zakończy się testem wiedzy, który wyłoni grupę 3 uczniów z najlepszymi wynikami. Wyłoniona grupa w II etapie będzie na 16 godzinnych warsztatach opracowywała plan własnego biznesu. Przygotowany biznes plan weźmie udział w Konkursie na najlepszy biznes plan. Zwycięzcy nagrodzeni zostaną na dwudniowej Konferencji w dniach 14-15 czerwca 2019 roku.

Organ prowadzący
Szkoła prowadzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Erasmus+


Partner szkoły

Ważne linki