DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W MOKRZESZOWIE

JOANNA MIŁOBÓG

WICEDYREKTOR DS. PEDAGOGICZNYCH

LUIZA KĘPIŃSKA

KIEROWNIK PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

MONIKA KOŁAKOWSKA

GŁÓWNY KSIĘGOWY

BEATA CZUBA

KIEROWNIK GOSPODARCZY

AGNIESZKA SZEFLER

Organ prowadzący
Szkoła prowadzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Erasmus+


Partner szkoły

Ważne linki