DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W MOKRZESZOWIE

JOANNA MIŁOBÓG

WICEDYREKTOR DS. PEDAGOGICZNYCH

LUIZA KĘPIŃSKA

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYCH

IWONA CIEŚLIK - JAGIELSKA

KIEROWNIK PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

MONIKA KOŁAKOWSKA

GŁÓWNY KSIĘGOWY

BEATA CZUBA

Organ prowadzący
Szkoła prowadzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Erasmus+

Ważne linki