"Dni i noce z nami biegną,
a my z nimi, ku przodowi."
(J. Gałczyński)

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie funkcjonuje od 1957 roku i nadal kształci młodzież i dorosłych pod potrzeby rolnictwa i rozwijających się obszarów wiejskich.

Jako pierwsza powstała Roczna Szkoła Rolnicza, potem w 1958 r. Dwuletnia Szkoła Rolniczo-Gospodarcza dla Dziewcząt. W latach 60-tych utworzono Technikum Ogrodnicze, Technikum Rolnicze i Zasadniczą Szkołę Ogrodniczą, a w 70-tych Zasadniczą Szkołę Rolniczą.

W historii szkoły ważnym dniem był 1 września 1976 r. Wówczas decyzją władz oświatowych został powołany na terenie Mokrzeszowa Zespół Szkół Rolniczych. Wraz z rozwojem oświaty rolniczej pojawiły się nowe typy szkół, między innymi: Średnie Studium Zawodowe, Policealne Studium Rolnicze, Ogrodnicze i Ekonomiczne oraz Szkoła Przysposabiająca do Zawodu Rolnika.

Czas wielkich przeobrażeń, zmian własnościowych w rolnictwie i towarzyszące im przekształcenia strukturalne w kierunku gospodarki rynkowej oraz otwarcie gospodarki na wymianę zagraniczną, stawiały przed szkołami rolniczymi zadania przygotowania absolwentów do pracy w nowoczesnym rolnictwie. Wymagało to wyposażenia uczniów we właściwe kwalifikacje zawodowe oraz stworzenia nowoczesnej bazy do kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia praktycznego.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie sprostał nowym wyzwaniom. Kształcenie młodzieży i dorosłych zostało rozszerzone o nowe zawody: technik agrobiznesu, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni, kucharz małej gastronomii i mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych.

Nowoczesna baza dydaktyczna i kompetentna kadra pedagogiczna gwarantują wysoki poziom usług edukacyjnych.

Organem prowadzącym dla szkoły jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Organ prowadzący
Szkoła prowadzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Erasmus+

Partner szkoły

Ważne linki