Ogólnopolski Lider Integracji powołany przez Rzecznika Praw Dziecka

Certyfikaty:

  • Znak Jakości Q potwierdzający wykorzystanie technologii informacyjnej na wysokim poziomie
  • Szkoły Promującej Zdrowie
  • Szkoły z Klasą
  • Szkoły otwartej
  • Unii Europejskiej z Brukseli potwierdzający działania na rzecz integracji

Nagroda Prezydenta RP dla najbardziej przedsiębiorczej szkoły

Koordynator wielu programów międzynarodowych Sokrates-Comenius, Leonardo da Vinci

Laureat europejskiego konkursu "Zarządzanie firmą"

Organ prowadzący
Szkoła prowadzona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Erasmus+

Partner szkoły

Ważne linki