O projekcie

zdjecie-4Dlaczego Erasmus?

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy pomiędzy instytucjami edukacyjnymi i pracodawcami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Nie bez przyczyny Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu uczelniach w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem.

Nasz Erasmus?

Cel  główny

  • zwiększenie szans absolwentów na krajowym i europejskim rynku pracy oraz przygotowanie do podejmowanie własnej działalności

Cele szczegółowe:

  • rozwinięcie praktycznych umiejętności zawodowych,
  • podniesienie i rozwinięcie poziomu wiedzy i umiejętności na temat rolnictwa ekologicznego, produkcji ziół,
  • poszerzenie wiedzy i umiejętności na temat innowacyjnych rozwiązań w gospodarstwach rolnych zwiększających opłacalność produkcji rolniczej,
  • udoskonalenie posługiwania się językiem niemieckim w tym zawodowym,
  • rozwinięcie wiedzy na temat idei mobilności zawodowej i realiów niemieckiego rynku pracy.

zdjecie-4