Zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego R.03
- Prowadzenie produkcji rolniczej - można będzie odbierać od 16 czerwca 2015r. w sekretariacie szkoły.
Ci słuchacze, którzy mają jeszcze do realizacji godziny nauki jazdy ciągnikiem rolniczym lub posiadają inne zobowiązania zostaną sklasyfikowani 19 czerwca 2015r. i zaświadczenia będą mogli odbierać od 22 czerwca 2015r.


Osoby, które ukończyły kurs R.03 i posiadają wykształcenie ogólne na poziomie szkoły średniej, zapraszamy do składania wniosków na kwalifikacyjny kurs zawodowy R.06 - Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie.

W dniu 24.02.2015r. uczniowie kl. III Technikum w zawodzie: technik agrobiznesu wraz z nauczycielem przedmiotów ekonomicznych Panią Wiesławą Krzemińską uczestniczyli w konferencji "Przedsiębiorczość na wsi - współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju" zorganizowanej w hotelu "Merkury" we Wrocławiu przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA).

Celem spotkania było ustalenie koncepcji systematycznego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem analizy rynku usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności na obszarach wiejskich.

14.01.2015r. odbyło się na terenie internatu interesujące spotkanie z człowiekiem magii Panem Grzegorzem Niczyporukiem, zorganizowane przez Pana Marcina Wójciaka – wychowawcę internatu i nauczyciela wychowania fizycznego. W pokazie uczestniczyli również zaproszeni goście, tj. drużyna TS Volley Żarów.

Młodzież była bardzo zainteresowana sztuczkami Pana Grzegorza. Do dzisiaj zastanawiamy się jak zniknęły piłeczki i kto tak naprawdę miał ukrytego asa w rękawie... Spotkaniu towarzyszyła świetna atmosfera.

08.01.2015r. w naszej szkole odbyły się kelnerskie warsztaty szkoleniowe „Gastroshow 2015” prowadzone przez Pana Grzegorza Górnika – prezesa Akademii Kelnerskiej z Puław. W pokazie brało udział 20 uczniów z różnych klas. Temat wiodący „Serwis specjalny” -odkrywał przed uczniami krok po kroku różnorodność surowców, z których można w trakcie flambirowania wyczarować mnóstwo ciekawych deserów podanych w oryginalny sposób. Szczególną uwagę uczestników zwróciły owoce morza (żywe homary, ostrygi), których przyrządzanie i degustacja stanowią nie lada wyzwanie. Prowadzący zaprezentował również wiele przykładów zachowań kelnera w czasie usługiwania, np. zadawanie pytań, polecanie potraw, rozmowy i konwersacje, pierwszoplanową postawę. Poprzez podawanie praktycznych przykładów i odgrywanie scenek uświadomił uczestnikom, że od pracowników mających bezpośredni kontakt z obsługą gości wymaga się ciągłego podnoszenia swoich umiejętności werbalnych i niewerbalnych. Niejednokrotnie Pan Górnik w swoich wypowiedziach podkreślał, że empatia i cechy osobowe to fundament perfekcyjnej obsługi konsumenta, jaką powinien reprezentować każdy pracownik restauracji. Młodzież naszej szkoły wykazała się w czasie warsztatów dużym zainteresowaniem i aktywnością co przełożyło się na ich wysoką ocenę.

Każdy uczeń otrzymał certyfikat, natomiast indywidualny szkoła „Eurocertyfikat jakości” za „Stworzenie szansy poszerzania umiejętności praktycznych uczniów oraz podnoszenie jakości kształcenia zawodowego w zawodach branży gastronomicznej”.

Po wyjątkowo długim świętowaniu 6 stycznia ostatecznie skończył się okres obchodzenia Bożego Narodzenia. Orszak Trzech Króli, który przemaszerował przez Świebodzice, dotarł do Betlejem na ten moment przeniesionego miejskiego parku. A tam można było zobaczyć obrazek niczym z biblijnej opowieści: Józef wraz z Marią pochylali się nad dzieciątkiem, a towarzyszyli im aniołowie zwiastujący Dobra Nowinę i pastuszkowi pilnujący swoich owiec. W drewnianej stajence znaleźli schronienie przed mrozem i wreszcie mogli odpocząć po trudach tułaczki.

Żywa szopka przygotowana przez uczniów i nauczycieli ZSCKR w Mokrzeszowie zachwyciła wszystkich. Zwłaszcza dzieci były podekscytowane obecnością żywych zwierząt i z przyjemnością jadły upieczone przez uczniów ciasteczka. Udział Mokrzeszowskiej szkoły w tym przedsięwzięciu znacznie uatrakcyjnił imprezę, jaką był tegoroczny Świebodzicki Orszak Trzech Króli, co potwierdza podziękowanie, jakie placówka otrzymała od organizatorów przedsięwzięcia: Fundacji REM – Rozwój, Edukacja, Motywacja oraz Parafii pw. Św. Wojciecha w Świebodzicach.

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy okres w roku, kiedy na chwilę zatrzymuje się czas i zmienia się podejście człowieka do człowieka. W magię świąt tym razem wprowadzili społeczność ZSCKR w Mokrzeszowie uczniowie klasy II MTC, którzy pod okiem wychowawcy – Pana Krzysztofa Hodela – przygotowali szkolne Jasełka. Już od progu stołówki publiczność mogła przenieść się w inny wymiar dzięki niezwykle kolorowej i dopracowanej dekoracji. Nie zabrakło też nastrojowego światła oraz oprawy muzycznej, a także żywych zwierząt? Dobry scenariusz i świetna gra aktorska uczniów dopełniły reszty. Widzowie przeżyli niezapomniane chwile oglądając walkę dobra ze złem. Wrażenie zrobili na wszystkich zwłaszcza trzej królowie, który niczym współcześni „faceci w czerni” pokonali czarcie moce nie tylko dzięki niezłomności charakteru i sile ducha…

23 listopada 2014 odbyło się w naszej szkole specjalistyczne szkolenie poświęcone mechanizmowi imprintingu u nowo narodzonych źrebaków i metodzie wczesnego szkolenia źrebiąt opracowanej przez dr Roberta Millera. Kurs przeznaczony był dla uczniów technikum w zawodzie technik hodowca koni oraz osób, które chciały poznać zalety tej metody lub ją praktykować. Wykłady prowadzone były przez trenera źrebiąt Foal Team Panią Wiktorię Pietkiewicz.

Zajęcia obejmowały zagadnienia z teorii behawioryzmu oraz naukowych podstaw fenomenu imprintingu i treningu naturalnego. Całość wzbogacona była o prezentację multimedialną oraz ćwiczenia praktyczne w zakresie zastosowania tej metody, co dało młodzieży możliwość poznania gruntownych podstaw w oparciu o przykłady od lat praktykowane w świecie. Wiedza opierała się na badaniach dr Roberta Millera dotyczących okresu krytycznego nauki, technik wczesnego szkolenia źrebiąt, testów i wyników na próbach imprintingu stosowanych w Polsce i na świecie, wpływu na hodowlę i dalszy trening koni, technik stosowanych w okresie imprintingu i ćwiczeń na fantomach.

Na koniec kursu każdy z uczestników otrzymał imienny certyfikat potwierdzający nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu imprintingu źrebiąt. Na wiosnę, kiedy oźrebią się klacze, spotkamy się znowu z Panią Wiktorią Pietkiewicz, aby doświadczyć kolejnych praktycznych sesji szkoleniowych ze źrebakami.

23 października 2014 roku uczniowie klas czwartych wzięli udział w zajęciach edukacyjnych związanych z wystawą stałą w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Honorowy patronat nad projektem objął Minister Edukacji Narodowej.

W ramach tematu "Widokówki z Polin. Opowieści polsko- żydowskie" maturzyści zapoznali się z materiałami poświeconymi polskiej kulturze żydowskiej. Ta lekcja "na żywo" okazała się doskonałym uzupełnieniem szkolnego programu nauczania oraz stworzyła możliwość zapoznania się z działalnością Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

7 listopada 2014 w naszej szkole odbył się coroczny Hubertus organizowany przez wszystkich uczniów klas technikum w zawodzie technik hodowca koni. Atmosferę podsycały wesoło biegające po pięknych padokach konie. Wszyscy uczestnicy mieli okazję wykazać się w wielu konkurencjach. Pierwszą z nich był slalom. Każdy z zaproszonych gości, z kadrą kierowniczą na czele, musiał przejechać wokół pachołków nie strącając ani jednego. Zabawa była przednia, ponieważ nawet Pani Wicedyrektor dosiadła siwej klaczy Birmy. Kolejnym zadaniem było przenoszenie pachołka ze snopka na snopek. Tutaj jeździec musiał wykazać się sprytem i zręcznością, której nikomu nie brakowało. Każdy, komu kiedykolwiek marzyły się skoki przez przeszkody, miał też szansę spełnić swoje najskrytsze marzenie. Szczególne gratulacje należą się Aleksandrze Dąbrowskiej, która jakby zapominając, że nie ma pod sobą konia, na własnych nogach wyskoczyła na wysokość 120 centymetrów, podczas kiedy cała publika szalała z radości.

Uczennice klas II, III i IV uraczyły nas pokazem ujeżdżenia na bardzo wysokim poziomie. Kadryl wzbudził w uczestnikach podziwu i nieukrywany zachwyt, który okazali gromkimi brawami. Świetnie przygotowane konie i jeźdźcy pokazali to, o co dokładnie chodzi w święcie "koniarzy" - miłość i pasję.

Kolejną atrakcją, którą zafundowali nam uczniowie, był imponujący pokaz woltyżerki. Specjalnie przygotowany koń poruszał się delikatnie, kiedy jedna z naszych uczennic, Jolanta Akielaszek z klasy III JTC, wykonywała na nim zaawansowane i wymagające rozciągnięcia całego ciała, figury woltyżerskie.

Po emocjonujących chwilach przyszedł wreszcie czas na biesiadowanie, czyli nieodłączny element każdego Hubertusa. Smaczne jedzenie, czyli żur w chlebie, zupa gulaszowa i pieczona kiełbaska oraz "końskie" rozmowy idealnie wpisały się w klimat imprezy.

Gotowi na następny rok, pełni zapału i pomysłów, z niecierpliwością odliczamy czas do kolejnego Hubertusa. Następnym razem może zobaczymy młodszych debiutantów, którzy w tym roku bacznie podglądali wyczyny starszych koleżanek.

28 października 2014 - już trzeci rok z rzędu - w naszej szkole odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa ze względu na zbliżający się Haloween popularnie zwana Wampiriadą.

Tym razem dzięki uczniom naszej szkoły udało się zebrać blisko 10 litrów krwi, co z pewnością pozwoli na uratowanie niejednego ludzkiego życia.

Krew jest teraz produktem deficytowym, tym bardziej dumni jesteśmy z postawy wszystkich osób biorących udział w akcji. Pomysłodawcą kolejnej edycji Wampiriady i zarazem organizatorem przedsięwzięcia był Pan Szymon Gumny przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

Krew oddawać może osoba w wieku 18-65 lat ważąca powyżej 50 kg i ciesząca się ogólnie dobrym stanem zdrowia. Bardzo ważne dla bezpieczeństwa krwi jest regularne jej oddawanie. Krew można oddawać co 56 dni, czyli co 8 tygodni, w tym kobiety oddają krew 4, a mężczyźni 6 razy w roku. Samo oddawanie krwi pełnej trwa średnio 8 minut i jest prawie bezbolesne - czujemy najwyżej lekkie ukłucie igłą. Sprzęt używany podczas donacji (czyli oddawania krwi) jest jednorazowy. Aby oddać krew, należy mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem, numerem PESEL i adresem. Trzeba też wypełnić kwestionariusz, który zawiera pytania dotyczące stanu zdrowia.

W dniu 17 października 2014 roku w ramach ogólnopolskich obchodów XIV Dnia Papieskiego pod hasłem "Jan Paweł II-świętymi bądźcie" w hallu głównego budynku naszej szkoły zostało zorganizowane stoisko tematyczne. Dla społeczności szkolnej, oprócz okolicznościowej gazetki z tegorocznym plakatem i wybranymi cytatami zawierającymi naukę Jana Pawła II na temat świętości, przygotowano również dodatkowe formy zachęcające do aktywnego udziału w święcie naszego wielkiego rodaka.

Dzięki zaangażowaniu naszych uczniów, w szkole znalazły się różne pamiątki po Papieżu Polaku, a wśród nich: wiele obrazków z wizerunkiem Jana Pawła II, gipsowa figurka upamiętniająca pontyfikat, a także archiwalne wydanie (z 1987 roku) dodatku do dziennika prasowego zapowiadającej III pielgrzymkę polskiego papieża do ojczyzny. Wszystkie osoby odwiedzające stoisko zostały również zachęcone do dokończenia poniższego zdania: "Dla mnie świętość to...". Dopiski były umieszczane na brystolu przymocowanym do przenośnej tablicy.

Jednakże największe zainteresowanie wśród uczniów wzbudziły niewątpliwie domowe ciasteczka z dziurką, które stanowiły samodzielny wypiek dwóch uczennic z klasy II PTH Agaty Charciarek i Angeliki Nowak. Ciasteczka oprócz walorów smakowych, spełniły w tym dniu rolę swoistego "nośnika złotych myśli" świętego papieża. Zadanie konkursowe, w którym uczestniczyli uczniowie i nauczyciele polegało na przepisaniu cytatu otrzymanego wraz z ciasteczkiem na specjalnie przygotowaną karteczkę, a następnie umieszczeniu na niej krótkiego komentarza lub własnej refleksji. W rezultacie przeprowadzonego konkursu wyróżniono wypowiedzi pisemne następujących uczniów: Mateusza Adamskiego (kl. I MT), Cecylii Kisiel (kl. I PTC), Sebastiana Gawrona (kl. I MT), Katarzyny Bar (kl. IV MTH), Agaty Charciarek (II PTH) i specjalne wyróżnienie dla Pana Marcina Wójciaka- nauczyciela wychowania fizycznego.

15 i 24 października 2014 uczniowie klas 1MT i 1RTC uczestniczyli w zajęciach z historii i wiedzy o społeczeństwie w Krzyżowej. Pierwsze z cyklu 9 spotkań zaplanowanych na ten rok szkolny, miało na celu zapoznanie pierwszoklasistów z działalnością Fundacji "Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego", która dąży głównie do przełamywania barier kulturowych, w tym językowych oraz szerzenia idei tolerancji.

W ramach projektu "Szkoła w Krzyżowej", którego koordynatorem jest Pani Agnieszka Stelmach, młodzież naszej szkoły od października do maja weźmie udział w interdyscyplinarnych zajęciach, które poprowadzą wspólnie nauczyciele ZSCKR w Mokrzeszowie oraz historycy z Fundacji w oparciu o autorskie scenariusze lekcji. Uczniowie będą mieli możliwość korzystania z atrakcyjnych pomocy naukowych, stałej wystawy na temat opozycji wobec nazizmu i komunizmu w Europie, archiwum multimedialnego z bogatymi zbiorami m.in. przemówień partyjnych, kronik filmowych czy też gotowych wykładów z najnowszej historii Polski i Europy. Uczestnicy projektu dotrą do bogatych zbiorów biblioteki i archiwum wydawnictw drugiego. Dzięki temu projektowi uczniowie będą mieli okazję do twórczego obcowania z historią oraz sztuką, a także do spotkania się z rówieśnikami z innych krajów europejskich.

11 i 12 października w Pułtusku odbyły się Ogólnopolskie Dożynki 2014 Szkół Rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W wydarzeniu wzięła udział także delegacja ZSCKR w Mokrzeszowie, która przygotowała stoisko wraz z Lokalną Grupą Działania Partnerstwo Sowiogórskie reprezentowaną przez Panią Stanisławę Pasternak.

Wśród zwiedzających ogromną popularnością cieszyły się drożdżowe myszki przygotowane przez uczniów klas technikum w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego.

Dożynki w Pułtusku były dobrą okazją do spotkania się uczniów i nauczycieli z różnych regionów Polski, zaprezentowania swojego dorobku oraz pokazania niezwykłości malowniczych klimatów polskiej wsi, co podkreślały stroje ludowe i swojska scenografia.

10 października 2014 uczniowie IV klasy technikum w zawodzie: technik architektury krajobrazu wraz z opiekunem Panem Henrykiem Czechlikiem uczestniczyli w seminarium parkowym w Morawie. Zajęcia odbyły się dzięki współpracy szkoły z Fundacją Św. Jadwigi. Młodzież miała okazję przeprowadzić inwentaryzację architektoniczną i dendrologiczną w zabytkowym parku położonym na terenie kompleksu pałacowo-parkowego. Były to pierwsze prace związane z realizacją dużego projektu rekonstrukcji zabytkowej kaplicy. Uczniowie numerowali odnalezione elementy architektoniczne, robili ich zdjęcia i krótko opisywali. Usuwali również niepożądaną roślinność, oczyszczając teren. Praca wykonana przez młodzież jest bardzo pożyteczna, ponieważ przełoży się na odtworzenie zniszczonej kaplicy.

10 października 2014 w ZSCKR w Mokrzeszowie obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Organizatorem uroczystości był Samorząd Uczniowski. Zaangażowanie przedstawicieli klas polegało na przygotowaniu przedstawienia oraz upominków dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły. Zaproszeni na spektakl goście mogli odnaleźć w odgrywanych przez uczniów rolach samych siebie. Uczniowie sami przygotowali scenografię oraz stroje, w których wystąpili. Autorką scenariusza była Pani Laura Kieraś - Woch - opiekun Samorządu Uczniowskiego. Na zakończenie uroczystości przedstawiciele SU podzielili się z zaproszonymi gośćmi szczęściem ofiarowując im czterolistną koniczynę.

Ważnym wydarzeniem tego dnia było także uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów, którzy za Panią Dyrektor powtórzyli słowa roty: "My uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Mokrzeszowie zgromadzeni na uroczystym apelu, przyrzekamy: dbać o dobre imię Szkoły, pracowników, koleżanek i kolegów, przestrzegać Statutu i regulaminów Szkoły, pracować nad doskonaleniem swojej osobowości, doskonalić wiedzę fachową. Swoją postawą przynosić chlubę Szkole, rodzicom i Ojczyźnie".

8 października 2014r. odbył się finał dolnośląskiej ligi piłki koszykowej dziewcząt w Nowej Bystrzycy zorganizowany przez Ludowe Zespoły Sportowe. Reprezentacja ZSCKR w Mokrzeszowie trenowana przez nauczyciela wychowania fizycznego Tomasza Podrzyckiego w składzie: Anita Iżykowska - kapitan, Katarzyna Bar, Jolanta Akielaszek, Emilia Poczachowska, Kamila Majewska, Cecylia Kisiel wystąpiła w finale grając z drużyną Zespołu Szkół Ekonomiczno - Technicznych z Rakowic. Po zaciętej walce złoty medal zdobyły dziewczęta z Rakowic, ale nasza drużyna walczyła dzielnie i do samego końca. Wicemistrzostwo także przynosi chwałę szkole i cieszy po ubiegłorocznym sukcesie, kiedy to nasze zawodniczki zajęły pierwsze miejsce.

Od 3 do 5 października 2014 uczniowie naszej szkoły w zawodzie technik hodowca koni uczestniczyli w szkoleniu Silversand Horsemanship prowadzonym przez Panią Monikę Damec - instruktora jeździectwa naturalnego. Zajęcia dotyczyły właściwego porozumiewania się z końmi niezależnie od uprawianej dyscypliny i poziomu zaawansowania. Kurs obejmował wykłady i praktykę związaną z psychologią i postrzeganiem świata przez konie i ludzi.

Uczestnicy warsztatów nauczyli się jak najefektowniej pracować z końmi, uczyć je nowych umiejętności i rozwiązywać problemy w możliwie najmniej stresujący i obciążający dla konia sposób. Zajęcia praktyczne polegały na indywidualnych sesjach szkoleniowych dla każdego uczestnika z koniem dostosowanych poziomem do potrzeb danej pary.

Podczas kursu wiele dowiedzieliśmy się na temat naturalnych instynktów koni i ich sposobu myślenia. Pracowaliśmy nad zdobyciem zaufania i polepszaniem relacji ze zwierzęciem, co stanowiło nadrzędny cel całego procesu. Ponadto mogliśmy zauważyć jak istotne jest w jeździectwie naturalnym reagowanie konia na dotyk oraz precyzja wykonywania poszczególnych figur.

Te cenne wiadomości i umiejętności połączone z cierpliwą i konsekwentną pracą przydadzą się w stajni podczas zajęć praktycznych.

3 października 2014 klasa I PTC wraz z wychowawcą, Panią Joanną Hodel, uczestniczyła w warsztatach psychokorekcyjnych pt. "Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć". Program zajęć dotyczył zakresu profilaktyki uzależnień wśród młodzieży i był prowadzony przez certyfikowanego terapeutę, Pana Krzysztofa Matusiaka. Celem spotkania było wyposażenie uczniów w konkretne umiejętności interpsychiczne i interpersonalne, takie jak: rozumienie siebie i własnych uczuć, wyrażanie emocji, komunikowanie się w grupie rówieśniczej, budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby. Ponadto warsztaty dostarczyły wiedzy na temat genezy i istoty uzależnień, budowania systemu wartości oraz doskonaliły umiejętność podejmowania decyzji i dokonywania wyborów.

Zajęcia były prowadzone z wykorzystaniem metod i technik aktywizujących, tj. pojawiły się elementy pedagogiki zabawy, drama, wizualizacja oraz praca w zespołach i małych grupach.

Uczniowie uczestniczący w warsztatach nie tylko zdobyli wiedzę dotyczącą mechanizmów uzależnienia i zagrożeń płynących m.in. ze strony "dopalaczy", ale także poznali stosunek polskiego prawa do narkotyków. Mogli też wyrazić swoją postawę wobec uzależnień. Warsztaty terapeutyczne były też okazją do integracji grupy klasowej.

02 października 2014 roku uczniowie klasy II i III Technikum w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyli w warsztatach kulinarnych prowadzonych przez Pana Zbyszka Koźlika - szefa kuchni hotelu Park Plaza we Wrocławiu. Wspólne gotowanie z udziałem profesjonalisty możliwe było dzięki współpracy szkoły z Terenowym Oddziałem Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu.

Zajęcia rozpoczęły się charakterystyką ekologiczny produktów lokalnych Dolnego Śląska. Młodzież miała możliwość poznać smak i walory przypraw i produktów lokalnych producentów.

Uczniowie w trakcie warsztatów pod czujnym okiem Pana Koźlika sporządzili:

  1. Tartę z dyni i sera ślubowskiego na sałacie z malinowo-jabłkowym winegrette
  2. Jesiotra milickiego z borowikami na kapuście ze szparagami i pomidorkami koktajlowymi
  3. Górkę cielęcą na musie z selera i jabłka podawaną z komosą ryżową i dynią
  4. Zupę pokrzywową z orzechami i jajkiem zielononóżki

Po przygotowaniu potraw uczniowie uczestniczyli w ich zdobieniu i ekspedycji. Warsztaty były wielką przygodą kulinarną uczniów. Na długo w ich pamięci pozostaną nowe smaki i specjały kuchni Dolnego śląska, które mieli możliwość poznać na tegorocznych warsztatach.

To było naprawdę niezwykłe spotkanie… Do naszego Mokrzeszowskiego internatu przyjechał 23 września prawdziwy Mistrz… Już kiedy dowiedzieliśmy się, że zgodził się nas odwiedzić, byliśmy bardzo zaaferowani. Jak przyjąć niezwykłego gościa? Jakie pytania zadać, żeby się nie wygłupić? Czy można prosić o pamiątkową fotkę? Nasze dylematy rozwiały się już po pierwszym kontakcie z Pawłem Fajdkiem - najmłodszym w historii złotym medalistą mistrzostw świata w rzucie młotem. Paweł zrobił na nas wielkie wrażenie. Wyglądał jak zwykły 25-letni chłopak kochający rap - czapka z daszkiem i dresowa bluza… Skromny i otwarty, mówił o swojej karierze jako o drodze ukierunkowanej na osiągniecie celu, czyli zdobycie jak najlepszych wyników. Podkreślał, że ważna jest systematyczna praca i pokonywanie własnych słabości. Zaznaczył, aby w życiu robić to, co się lubi, ale jednocześnie nie lekceważyć szkoły, bo nauka jest ważna. Dziękował swojej pierwszej trenerce, Pani Jolancie Kumor, która zasiała w nim miłość do sportu. Spotkanie przebiegło w fantastycznej atmosferze i pozostawiło w nas poczucie, że trzeba mierzyć wysoko i jeżeli się czegoś bardzo chce i robi się wszystko, aby to mieć, to nawet złoty medal może być w zasięgu ręki…

Mimo że piątkowe popołudnie 26 września było dość chłodne i deszczowe, atmosfera na warsztatach była gorąca. Szczególnie wtedy, gdy rodzice musieli się trochę natrudzić, żeby poradzić sobie z zadaniami wymyślonymi przez Panią pedagog Ewę Mizerską. Rodzice precyzowali oczekiwania wobec szkoły. Wywiązała się dyskusja nt.: "Jak skutecznie dogadywać się z nastolatkiem?" Pomysły były różne, ale okazało się, że mamy wspólny cel - sukces uczniów w naszej szkole.

W warsztatach uczestniczyła wychowawczyni kl. I PTC Pani Joanna Hodel.

Na koniec Pani wicedyrektor Luiza Kępińska wręczyła obecnym kontrakty podpisane przez dyrektora szkoły.

W dniu 26 września 2014r. odbędą się warsztaty dla rodziców uczniów klas pierwszych nt.: "Rozmawiajmy o dzieciach".

Rozpoczęcie: godzina 16:30

Miejsce: sala 100 w budynku internatu.

Przewidywany czas spotkania: ok. 2 godziny.

Mimo ponad 6-godzinnej podróży i dużego zmęczenia warto było przyjechać do Nowosielc w województwie podkarpackim. Tam bowiem zostali zaproszeni dyrektorzy szkół, nauczyciele i poczty sztandarowe wszystkich szkół rolniczych podległych Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi na uroczystą inaugurację roku szkolnego 2014/2015.

Było to wydarzenie niezwykłe, w małej wsi wielka, ogólnopolska uroczystość. Pan Józef Gocko, Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach osobiście witał przedstawicieli Ministerstwa, reprezentantów szkół, parlamentarzystów, duchowieństwo.

Uroczystość była zorganizowana z rozmachem, poza częścią oficjalną, licznymi wystąpieniami zaproszonych gości, odznaczeniami zasłużonych pracowników szkoły, była część naukowo - artystyczna. Rozpoczął ją wykład nt. "Gdy zgaśnie słońce", a następnie pokaz cheerlederek, występy wokalne, muzyczne, łącznie z koncertem orkiestry i szkolnego zespołu.

Rok szkolny 2014/2015 Pan Dyrektor rozpoczął symbolicznym dźwiękiem ręcznego dzwonka. Wielkie brawa i słowa uznania należą się organizatorom, ale także wszystkim pocztom sztandarowym, które ponad 2 godziny pełniły warty, najpierw w trakcie mszy świętej, a następnie w czasie samej uroczystości.

Oczywiście nasz poczet w składzie: Przemysław Kopacz, Aleksandra Kołodziej i Anita Iżykowska był najsympatyczniejszy i … najładniejszy.

Według uczniów warto było pojechać także dlatego, że poznali ciekawych kolegów i koleżanki, a szczególnie zaprzyjaźnili się z przedstawicielami szkoły w Sejnach, z którymi kontynuują znajomość na Facebooku.

Nie są to wcale kroki błędne, wręcz przeciwnie. W trakcie warsztatów integracyjno - adaptacyjnych, przeprowadzonych przez pedagoga Ewę Mizerską 9 i 10 września, uczniowie ujawnili liczne talenty. Z dobrą energią brali udział w proponowanych ćwiczeniach. Było sporo śmiechu. Pokazali także społeczne zaangażowanie - w czasie ćwiczenia "Zupa z kamienia" deklarowali: przyjaźń, wsparcie, wyrozumiałość, akceptację i pomoc jako swój wkład. To dobry początek i oby przez 4 lata nauki w naszej szkole "nie odpadła ani jedna dłoń", odrysowana na pierwszym klasowym plakacie.

Baza do kształcenia zawodowego ZSCKR w Mokrzeszowie 1 września 2015 roku powiększyła się o nowoczesny ciągnik. Wyjątkową niespodziankę przygotowała dla uczniów marka Kubota. Japoński producent przekazał szkole w użyczenie ciągnik M7040 z ładowaczem czołowym. To maszyna o mocy 72,4 KM wyposażona w mechaniczny, dwustopniowy wtrysk paliwa, hydrauliczny rewers bezsprzęgłowy, napęd przedni załączany przyciskiem na desce rozdzielczej oraz rozbudowaną skrzynię biegów z biegami pełzającymi. Ponadto w wyposażeniu standardowym modelu M7040 znajduje się fotel amortyzowany pneumatycznie, klimatyzacja, obciążniki przednie, zaczep transportowy i belka rolnicza. Ciągnik cechuje duża moc w stosunku do jej niewielkich rozmiarów, niskie zużycie paliwa i wyjątkowo mały promień skrętu bez użycia hamulców, wynoszący zaledwie 3.4 m.

Współpracę z ZSCKR w Mokrzeszowie z marką Kubota zainicjował uczeń klasy III technikum w zawodzie technik agrobiznesu - Kamil Młynarczyk, który jest ponadto jednym z twórców portalu agro.foto.

Rozpoczęcie roku szkolnego dla dorosłych odbędzie się 5.09.2014r. (tj. piątek) o godz. 16.00

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się 1 września 2014 o godzinie 9.00
rok szkolny 2013/2014
rok szkolny 2012/2013